Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Gépi földmunka, árok- és alapásás
8244 Dörgicse, Templom tér 5.
Sokhegyi Ervin: (06 20) 584-0945

Dörgicse Község Önkormányzata

Faliújság (archív)
Termőföld haszonbérleti szerződés (05/12 hrsz.)
2011. január 17., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 05/12

Terület: 18.506 m2

Művelési ág: szőlő

Aranykorona érték: - AK

Bérbevevő: Kovács József (8243 Balatonakali, Hóvirág utca 8.)

Bérbeadók: Robitschek Andrea (1163 Budapest, Lillafüred utca 46.) és Gergely Zoltán

Bérlet időtartama: 2011. január 17. - 2016. január 17.

Bérleti díj: 5 q szőlő / év


Kifüggesztés napja: 2011.01.17.

Levétel napja: 2011.02.02.

 
Vételi ajánlat (010/3 hrsz.)
2010. december 15., szerda 21:02

Helyrajzi szám: 010/3

Terület: 7.531 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,75 AK

Vevő: Dr. Kovács Zsolt Norbert (2094 Nagykovácsi, Nefelejcs utca 5.)

Eladó: Csepregi Kálmán (8200 Veszprém, Csolnoky Jenő utca 26/D.)

Ár: 1.506.200,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.12.15.

Levétel napja: 2010.12.31.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/10 hrsz.)
2010. november 30., kedd 21:02

Helyrajzi szám: 0148/10

Terület: 9.663 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 14,97 AK

Bérbevevő: Kovács József (8243 Balatonakali, Hóvirág utca 8.)

Bérbeadó: Sárffy Etelka (8243 Balatonakali, Pipacs utca 7.)

Bérlet időtartama: 2010. november 25. - 2015. november 25.

Bérleti díj: 1,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.30.

Levétel napja: 2010.12.16.

 
Vételi ajánlat (05/25 hrsz.)
2010. november 29., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 05/25

Terület: 8.917 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 7,76 AK

Vevő: dr. Kovács Zsolt Norbert (2094 Nagykovácsi, Nefelejcs utca 5.)

Eladó: Csepregi Kálmán (8200 Veszprém, Csolnoky J. utca 26/D.)

Ár: 1.783.400,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.11.29.

Levétel napja: 2010.12.15.

 
7338. sz. Balatonakali-Balatonszőlősi ök. út 0+000-13+858,84 km szakaszán tervezett autóbusz leálló öblök építési engedélyezése
2010. november 17., szerda 22:43

KD/KA/1874/24/2010. sz. hirdetmény
Építési engedéllyel kapcsolatos döntés meghozataláról

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 16. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: 7338. sz. Balatonakali-Balatonszőlősi ök. út 0+000-13+858,84 km szakaszán tervezett autóbusz leálló öblök építési engedélyezése.
A döntés iktatási száma: KD/KA/1874/24/2010.
A döntés kelte: 2010. november 12.
Építtető megnevezése: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztályán (8200 Veszprém, Kádártai utca 33.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben - előzetesen egyeztetett időpontban - megtekinthető.

Ügyintéző neve: Kutasi Bertalan
Hivatali elérhetőség: telefon: (88) 567-860/122. mellék

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.nkh.gov.hu honlapon található.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenöt napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzett fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztályához (8200 Veszprém, Kistói utca 1.) kell benyújtani, a jogorvoslati eljárás díjának befizetésével egyidejű igazolásával.

 

Agócs István igazgató nevében és megbízásából:

Forisek Ilona
főosztályvezető

 


Kifüggesztés napja: 2010. november 17.

Levétel napja: 2010. december 03.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/9 hrsz.)
2010. november 09., kedd 21:02

Helyrajzi szám: 0148/9

Terület: 6.283 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,88 AK

Bérbevevő: dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő utca 12/a.)

Bérbeadó: Arató Györgyné (1016 Budapest, Berényi utca 8. II/7.)

Bérlet időtartama: 2010. november 5-től határozott 5 év

Bérleti díj: 50.000,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.09.

Levétel napja: 2010.11.25.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/8 hrsz.)
2010. november 09., kedd 21:01

Helyrajzi szám: 0148/8

Terület: 5.658 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,87 AK

Bérbevevő: dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő utca 12/a.)

Bérbeadó: Czékman Károlyné (Székesfehérvár, Lövölde utca 28. fszt. 1.)

Bérlet időtartama: 2010. november 5-től határozott 5 év

Bérleti díj: 50.000,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.09.

Levétel napja: 2010.11.25.

 
Védetté nyilvánítási javaslat minisztériumi felterjesztéséről (Dörgicse 1653 hrsz. zártkerti ingatlan (présház))
2010. október 29., péntek 09:55

Értesítem Önt, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési Igazgatósága megindította a(z)

Veszprém megye, Dörgicse, 1653 helyrajzi számú zártkerti ingatlan (présház)

egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárását. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke a védetté nyilvánítási javaslat támogatása mellett döntött és a műemléki védetté nyilvánítást kimondó miniszteri rendelet kiadására tett javaslatot a nemzeti erőforrás miniszternek.

Jelen levelemmel megkeresem az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot, hogy a jogszabály erejénél fogva műemléki környezetté váló ingatlanok (a 091/2, 091/30, 091/31, 091/32, 093/10, 093/15 helyrajzi számú külterületi ingatlanok, a 1625 és 1651 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok, valamint a 092, 093/16 és 094 helyrajzi számú külterületi közterületek) tulajdonosait, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 29. § (3) bekezdésének megfelelően, a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról a helyben szokásos módon értesítse.

Egyúttal felkérem az ingatlan tulajdonosát és a területileg illetékes építésügyi hatóságot, hogy a védetté nyilvánítás megtörténtéig is sziveskedjék a KÖH Közép-dunántúli Irodájának (a 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2. címen) jelezni a védendő építményeket, ingatlanokat érintő, azok állapotát befolyásoló tervezett munkálatokat.

A védetté nyilványítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseivel forduljon a 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. címen a KÖH Védési Igazgatóságához.

Szíves együttműködését köszönjük!

 

Budapest, 2010. október 18.

Dr. Jankovich-Bésán Dénes
igazgató

 


Kifüggesztés napja: 2010. október 18.

Levétel napja: 2010. november 15.

 
Tolnai Tatjána és Tolnai Dániel lakcím ügye - VÉGZÉS
2010. október 25., hétfő 07:55

V É G Z É S

 

 

Dörgicse, 2010. október 25.

Cseh Jenőné körjegyző megbízásából
Somosi Istvánné főmunkatárs

 


Kifüggesztés napja: 2010. október 25.

Levétel napja: 2010. november 10.

 
Vételi ajánlat (080/55 és 080/56 hrsz.)
2010. október 15., péntek 21:01

Helyrajzi szám: 080/55 valamint 080/56

Terület: 1.259 m2 valamint 6.164 m2

Művelési ág: kivett rét és gazdasági épület valamint szőlő, szántó

Aranykorona érték: 2,40 AK valamint 11,91 AK

Vevők: dr. Ksotenszky Kázmér és dr. Hitesy Ágnes Mária (1124 Budapest, Németvölgyi út 84.)

Eladók: Tantalics Zoltánné és Tantalics Zoltán (1027 Budapest, Margit körút 1.)

Ajánlati ár: 8.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.10.15.

Levétel napja: 2010.11.02.

 
« ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó »

6. oldal / 8


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19