Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Gépi földmunka, árok- és alapásás
8244 Dörgicse, Templom tér 5.
Sokhegyi Ervin: (06 20) 584-0945
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu


Dörgicse Község Önkormányzata

Faliújság (archív)
Termőföld haszonbérleti szerződés (05/12 hrsz.)
2011. január 17., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 05/12

Terület: 18.506 m2

Művelési ág: szőlő

Aranykorona érték: - AK

Bérbevevő: Kovács József (8243 Balatonakali, Hóvirág utca 8.)

Bérbeadók: Robitschek Andrea (1163 Budapest, Lillafüred utca 46.) és Gergely Zoltán

Bérlet időtartama: 2011. január 17. - 2016. január 17.

Bérleti díj: 5 q szőlő / év


Kifüggesztés napja: 2011.01.17.

Levétel napja: 2011.02.02.

 
Vételi ajánlat (010/3 hrsz.)
2010. december 15., szerda 21:02

Helyrajzi szám: 010/3

Terület: 7.531 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,75 AK

Vevő: Dr. Kovács Zsolt Norbert (2094 Nagykovácsi, Nefelejcs utca 5.)

Eladó: Csepregi Kálmán (8200 Veszprém, Csolnoky Jenő utca 26/D.)

Ár: 1.506.200,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.12.15.

Levétel napja: 2010.12.31.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/10 hrsz.)
2010. november 30., kedd 21:02

Helyrajzi szám: 0148/10

Terület: 9.663 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 14,97 AK

Bérbevevő: Kovács József (8243 Balatonakali, Hóvirág utca 8.)

Bérbeadó: Sárffy Etelka (8243 Balatonakali, Pipacs utca 7.)

Bérlet időtartama: 2010. november 25. - 2015. november 25.

Bérleti díj: 1,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.30.

Levétel napja: 2010.12.16.

 
Vételi ajánlat (05/25 hrsz.)
2010. november 29., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 05/25

Terület: 8.917 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 7,76 AK

Vevő: dr. Kovács Zsolt Norbert (2094 Nagykovácsi, Nefelejcs utca 5.)

Eladó: Csepregi Kálmán (8200 Veszprém, Csolnoky J. utca 26/D.)

Ár: 1.783.400,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.11.29.

Levétel napja: 2010.12.15.

 
7338. sz. Balatonakali-Balatonszőlősi ök. út 0+000-13+858,84 km szakaszán tervezett autóbusz leálló öblök építési engedélyezése
2010. november 17., szerda 22:43

KD/KA/1874/24/2010. sz. hirdetmény
Építési engedéllyel kapcsolatos döntés meghozataláról

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 16. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: 7338. sz. Balatonakali-Balatonszőlősi ök. út 0+000-13+858,84 km szakaszán tervezett autóbusz leálló öblök építési engedélyezése.
A döntés iktatási száma: KD/KA/1874/24/2010.
A döntés kelte: 2010. november 12.
Építtető megnevezése: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztályán (8200 Veszprém, Kádártai utca 33.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben - előzetesen egyeztetett időpontban - megtekinthető.

Ügyintéző neve: Kutasi Bertalan
Hivatali elérhetőség: telefon: (88) 567-860/122. mellék

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.nkh.gov.hu honlapon található.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenöt napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzett fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztályához (8200 Veszprém, Kistói utca 1.) kell benyújtani, a jogorvoslati eljárás díjának befizetésével egyidejű igazolásával.

 

Agócs István igazgató nevében és megbízásából:

Forisek Ilona
főosztályvezető

 


Kifüggesztés napja: 2010. november 17.

Levétel napja: 2010. december 03.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/9 hrsz.)
2010. november 09., kedd 21:02

Helyrajzi szám: 0148/9

Terület: 6.283 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,88 AK

Bérbevevő: dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő utca 12/a.)

Bérbeadó: Arató Györgyné (1016 Budapest, Berényi utca 8. II/7.)

Bérlet időtartama: 2010. november 5-től határozott 5 év

Bérleti díj: 50.000,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.09.

Levétel napja: 2010.11.25.

 
Termőföld haszonbérleti szerződés (0148/8 hrsz.)
2010. november 09., kedd 21:01

Helyrajzi szám: 0148/8

Terület: 5.658 m2

Művelési ág: szántó

Aranykorona érték: 9,87 AK

Bérbevevő: dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő utca 12/a.)

Bérbeadó: Czékman Károlyné (Székesfehérvár, Lövölde utca 28. fszt. 1.)

Bérlet időtartama: 2010. november 5-től határozott 5 év

Bérleti díj: 50.000,- forint / év


Kifüggesztés napja: 2010.11.09.

Levétel napja: 2010.11.25.

 
Védetté nyilvánítási javaslat minisztériumi felterjesztéséről (Dörgicse 1653 hrsz. zártkerti ingatlan (présház))
2010. október 29., péntek 09:55

Értesítem Önt, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési Igazgatósága megindította a(z)

Veszprém megye, Dörgicse, 1653 helyrajzi számú zártkerti ingatlan (présház)

egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárását. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke a védetté nyilvánítási javaslat támogatása mellett döntött és a műemléki védetté nyilvánítást kimondó miniszteri rendelet kiadására tett javaslatot a nemzeti erőforrás miniszternek.

Jelen levelemmel megkeresem az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot, hogy a jogszabály erejénél fogva műemléki környezetté váló ingatlanok (a 091/2, 091/30, 091/31, 091/32, 093/10, 093/15 helyrajzi számú külterületi ingatlanok, a 1625 és 1651 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok, valamint a 092, 093/16 és 094 helyrajzi számú külterületi közterületek) tulajdonosait, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 29. § (3) bekezdésének megfelelően, a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról a helyben szokásos módon értesítse.

Egyúttal felkérem az ingatlan tulajdonosát és a területileg illetékes építésügyi hatóságot, hogy a védetté nyilvánítás megtörténtéig is sziveskedjék a KÖH Közép-dunántúli Irodájának (a 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2. címen) jelezni a védendő építményeket, ingatlanokat érintő, azok állapotát befolyásoló tervezett munkálatokat.

A védetté nyilványítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseivel forduljon a 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. címen a KÖH Védési Igazgatóságához.

Szíves együttműködését köszönjük!

 

Budapest, 2010. október 18.

Dr. Jankovich-Bésán Dénes
igazgató

 


Kifüggesztés napja: 2010. október 18.

Levétel napja: 2010. november 15.

 
Tolnai Tatjána és Tolnai Dániel lakcím ügye - VÉGZÉS
2010. október 25., hétfő 07:55

V É G Z É S

 

 

Dörgicse, 2010. október 25.

Cseh Jenőné körjegyző megbízásából
Somosi Istvánné főmunkatárs

 


Kifüggesztés napja: 2010. október 25.

Levétel napja: 2010. november 10.

 
Vételi ajánlat (080/55 és 080/56 hrsz.)
2010. október 15., péntek 21:01

Helyrajzi szám: 080/55 valamint 080/56

Terület: 1.259 m2 valamint 6.164 m2

Művelési ág: kivett rét és gazdasági épület valamint szőlő, szántó

Aranykorona érték: 2,40 AK valamint 11,91 AK

Vevők: dr. Ksotenszky Kázmér és dr. Hitesy Ágnes Mária (1124 Budapest, Németvölgyi út 84.)

Eladók: Tantalics Zoltánné és Tantalics Zoltán (1027 Budapest, Margit körút 1.)

Ajánlati ár: 8.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2010.10.15.

Levétel napja: 2010.11.02.

 
« ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó »

6. oldal / 8


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19