Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Gépi földmunka, teherfuvarozás
8244 Dörgicse, Csörgőfa utca 5.
Mórocz Imre: (06 30) 956-5122

Dörgicse Község Önkormányzata

Faliújság (archív)
Vételi ajánlat (087/78 hrsz.)
2011. május 18., szerda 23:26

Helyrajzi szám: 087/78

Terület: 1.069 m2

Megnevezés: gyep (rét) és gazdasági épület

Aranykorona érték: 2,04 AK

Vevők: -

Eladó: -

Ár: 6.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.05.18.

Levétel napja: 2011.04.28.

 
Vételi ajánlat (0258/19 hrsz.)
2011. április 12., kedd 21:22

Helyrajzi szám: 0258/19

Terület: 939 m2

Megnevezés: rét és gazdasági épület

Aranykorona érték: 1,79 AK

Vevők: Majer Attila (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 3/3.) és Técsi Barbara (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 3/3.)

Eladók: Lengyel Mónika (1032 Budapest, Gyenes utca 22.) és Szabó Iván (1149 Budapest, Kopja utca 11.)

Ár: 4.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.04.12.

Levétel napja: 2011.04.28.

 
Vételi ajánlat (0258/101 hrsz.)
2011. április 12., kedd 21:22

Helyrajzi szám: 0258/101

Terület: 306 m2

Megnevezés: rét

Aranykorona érték: 0,58 AK

Vevők: Majer Attila (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 3/3.) és Técsi Barbara (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 3/3.)

Eladó: Hujber Gyula (8230 Balatonfüred, Rizling utca 10.)

Ár: 244.800,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.04.12.

Levétel napja: 2011.04.28.

 
Ingóárverési hirdetmény (Suzuki Swift 1.3 kat. / frsz:GTT-182)
2011. március 08., kedd 12:08

Veszprémi Városi Bíróság által 1901-VH.191/09. szám alatt kiállított végrehajtó okirat alapján E.ON Energiaszolgáltató Kft. végrehajtást kérő Zugor Károlyné adós elleni, áramdíj tartozás címén fennálló követelés végrehajtási ügyében árverést tűzök ki.

Az árverés helye: 8244 Dörgicse, Fő utca 68.
Az árverés időpontja: 2011.04.20. (szerda) 12:00 óra
Megtekintés helye: 8244 Dörgicse, Fő utca 68.
Megtekintés ideje: 2011.04.20. (szerda) 11:55 és 12:00 óra között

Az ingóság adatai:


Suzuki Swift 1.3 kat. gépjármű
forgalmi rendszám: GTT-182
gyártási év: 1998.
szín: piros (eperszín)
Kikiáltási ár: 560.000,- forint
Minimális vételár: 140.000,- forint

Kifüggesztés napja: 2011.03.08.

Levétel napja: 2011.04.15.

 
Dörgicse, Fő u. 67. sz., 70/1 hrsz.-ú telephelyre szőlőbor termelés megkezdéséhez körny. zajkibocsátási határérték megállapítása
2011. március 07., hétfő 12:10

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség) 6197/2011 ügyszámon a ?Dörgicse Bor? Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. (székhelye: 8244 Dörgicse, Fő utca 67, KSH szám: 11325400-1102-113-19, KÜJ szám: 100132528) mint ügyfél kérelmére 2011. február 28-án közigazgatási hatósági eljárás indult a 8244 Dörgicse, Fő utca 67. szám alatti 70/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége:Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap cím: kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 9-15 óra, Kedd, Csütörtök és Péntek: 9-12 óra

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban ZajR.) 10. § rendelkezése értelmében, 8244 Dörgicse, Fő utca 67. szám alatti 70/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre szőlőbor termelési tevékenység megkezdéséhez környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása.

Az ügy rövid ismertetése: A ?Dörgicse Bor? Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. a Dörgicse, Fő utca 67. szám alatti 70/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen borászati épületet létesítésével, borászati technológia telepítésével szőlőbor termelési tevékenység megkezdését tervezi. A telephelyen végezni kívánt tevékenység zajforrásai a borászati épület kiszolgáló gépészeti rendszerei ? a padlástérbe telepített légkezelő a tető fölé vezetett kürtővel, kültéri kivitelű légkezelő, kültéri hűtőegység, a padlástérbe telepített hőszivattyú ? az épületen belüli szőlőfeldolgozási és borászati műveletekhez használt berendezések ? cefre, és borszivattyúk, szűrők, palackozósor - a szőlőfeldolgozó műveletek szabadtérbe telepített berendezései - a zúzó-bogyózó, a prés, a technológiai hűtőegység - valamint a szőlő és egyéb alapanyagok beszállításának, illetve a késztermék kiszállításának rakodási műveletei és telephelyen belüli gépjárműmozgások. A domináns zajforrásokat a szüreti időszakban üzemelő, szabadtérbe telepített szőlőfeldolgozó berendezések, valamint a szőlő beszállításának gépjárműforgalma jelenti.
A telephelyen a szőlőfeldolgozási tevékenység végzése a nappali 600-2200 óra közötti időszakban tervezett. Az éjjeli 2200-600 óra közötti időszakban a technológiai hűtőgép, valamint a borászati üzemet kiszolgáló gépészeti rendszerek üzemeltetése tervezett. A telephely Dörgicse település belterületén, gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezeti besorolású területen található. A telephelytől északnyugati irányban mezőgazdasági területek, egyéb irányokban falusias lakóterület veszi körül. A PALLADIO Építéstervező és Műszaki Szakértői Bt. által 2011 februárjában készített szakértői véleménye alapján a védendő létesítményeknél határértéket meghaladó zajterhelés nem származik.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: A hirdetmény mellékletében szereplő ingatlanok
Dörgicse településen:

  • a Fő utca 71 hrsz.-ú, a Fő utca 72/3 hrsz.-ú és a Fő utca 72/2 hrsz.-ú lakóépület
  • a Fő utca 69/4 hrsz.-ú és a Fő utca 72/1 hrsz.-ú beépítetlen lakóterület
  • a 109/1 hrsz.-ú belterületi mezőgazdasági terület

A ZajR. 5-8. §-i tartalmazzák a hatásterület megállapítására vonatkozó szabályozást.

A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő - hatásterületen működő - társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre történő benyújtásával igazolhatja

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) telefaxon,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton vagy
ah) az e törvényben meghatározott módon elektronikus úton vagy
b) szóban
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Az ügyfél ? Lamatsch Tamásné ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben ? az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011. március 07.

 

Székesfehérvár, 2011. március 03.

Dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából

Imréné Kovács Hajnalka
osztályvezető


Kifüggesztés napja: 2011. március 7.

Levétel napja: 2011. március 22.

 
Vételi ajánlat (05/42 hrsz.)
2011. február 28., hétfő 21:22

Helyrajzi szám: 05/42

Terület: 45.119 m2

Megnevezés: rét, kivett árok

Aranykorona érték: 71,62 AK

Vevők: Valter Erika (2120 Dunakeszi, Szabadka utca 35/B.) és Dr. Polányi Tamás (2120 Dunakeszi, Szabadka utca 35/B.)

Eladó: Dörgicse községi Önkormányzat (8244 Dörgicse, Fő utca 16.)

Ár: 22.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.02.28.

Levétel napja: 2011.03.16.

 
Vételi ajánlat (087/91 hrsz.)
2011. január 25., kedd 18:42

Helyrajzi szám: 087/91

Terület: 54.122 m2

Megnevezés: erdő

Aranykorona érték: 16,78 AK

Vevő: -

Eladók: Németh Györgyné (8230 Balatonfüred, Kéthly K. utca 24.) és Tujnerné Csók Zsuzsanna (8000 Székesfehérvár, Tass utca 15.)

Ár: 4.000.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.01.25.

Levétel napja: 2011.02.10.

 
Vételi ajánlat (080/48 hrsz.)
2011. január 21., péntek 21:02

Helyrajzi szám: 080/48

Terület: 1.298 m2

Megnevezés: rét és gazdasági épület

Aranykorona érték: 2,48 AK

Vevők: Dr. Kovách István Géza (1011 Budapest, Corvin tér 6.) és Dr. Kováchné dr. Perczel Erzsébet

Eladók: Dr. Osztovits András (Budapest), Dr. Osztovits János (1027 Budapest, Kapás utca 26-44/D) és Osztovits Júlia Cecília (1111 Budapest, Bercsényi utca 5.)

Ár: 1.800.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.01.21.

Levétel napja: 2011.02.07.

 
Vételi ajánlat (075/11 hrsz.)
2011. január 17., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 075/11

Terület: 2.816 m2

Megnevezés: kivett szántó

Aranykorona érték: 2,45 AK

Vevő: Karikás Dávid (1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 17.)

Eladók: Durucz Krisztina és Szantner Attila (2092 Budakeszi, Erdő utca 65.)

Ár: 7.486.515,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.01.17.

Levétel napja: 2011.02.02.

 
Vételi ajánlat (073/10 hrsz.)
2011. január 17., hétfő 21:02

Helyrajzi szám: 073/10

Terület: 3.535 m2

Megnevezés: kivett rét

Aranykorona érték: 6,75 AK

Vevő: Karikás Dávid (1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 17.)

Eladó: Zab Gyula (8246 Tótvázsony, Magyar utca 13.)

Ár: 3.535.000,- forint


Kifüggesztés napja: 2011.01.17.

Levétel napja: 2011.02.02.

 
« ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó »

5. oldal / 8


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19