Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Manikür-Pedikür-Műköröm
8243 Balatonakali, Pántlika utca 9.
Móroczné Obermayer Éva:
(06 30) 298-8940
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Gépi földmunka, árok- és alapásás
8244 Dörgicse, Templom tér 5.
Sokhegyi Ervin: (06 20) 584-0945

Dörgicse Község Önkormányzata

Parlagfű elleni védekezés - előzzük meg a bírságot (határidő: június 30.)
2011. június 23., csütörtök 11:49

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését. Egyidejűleg felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szigorúan szabályozzák a parlagfű elleni védekezést.

A Földmérési és Távközlési Intézet honlapján található Parlagfű-térkép adatai alapján Dörgicse sajnos a 9 ezrelék feletti, vagyis "Erősen szennyezett" települések közé tartozik.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4). bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a föld használója nem minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával, ezért a kötelezettség adott esetben elsődlegesen nem a tulajdonost, hanem pl. a bérlőt, a haszonbérlőt, a haszonélvezőt, vagy egyéb más használót terhelheti.)


A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 2011. június 30. napját követően - a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül is - köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. A jogszabálysérelem megállapításának a parlagfű virágbimbó kialakulása egyébként nem feltétele, vagyis mulasztást az követ el, aki nem tesz olyan beavatkozást, amivel megakadályozná a parlagfű virágzását.

Az elhanyagolt, parlagfűvel fertőzött területek esetében, ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása - s amennyiben ez indokolt - ú.n. "közérdekű védekezést" (kényszerkaszálást) kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni.   A kultúrnövénnyel fedett területeken a közérdekű védekezés elrendelése szigorú feltételekhez kötött. Ahol a kultúrnövény megfelelő állapotban van, ott a hatóság bírságot vet ki és a kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges. A munkálatok, valamint az egész eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság kiszabásának van helye, melynek nem feltétele az ingatlan használóját parlagfű mentesítésre kötelező külön határozat meghozatala. Az ismételten is kiszabható bírság összege jelentős: 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Lényeges tudni továbbá még azt is, hogy a növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot senkivel szemben sem, mert amennyiben annak feltételei fennállnak, köteles a megfelelő bírságot kiszabni. E "közérdekű védekezés" és a növényvédelmi bírság összegét, meg nem fizetés esetén az NAV (volt APEH) hajtja be.

2010-ben Dörgicse esetében közérdekű védekezést 3 esetben rendeltek el, összesen 7,07 ha területen, ami a megyei és országos átlaghoz képest is jelentős, mivel az elrendelt közérdekű védekezések területe, az adott település, ingatlannyilvántartás szerinti szántó, kert, szőlő és gyümölcsös területeihez viszonyítva 0,88 % feletti.

 

Mit tehetünk a bírság elkerüléséért?
Rendszeresen, még a parlagfű virágzása előtt (legkésőbb június 30-ig) minden tulajdonos gondoskodjon a területei kaszálásáról, gyommentesítéséről.

 

A Földmérési és Távközlési Intézet honlapján található térkép tájékoztatást ad a Dörgicse külterületét érintő, a 2010. évi adatokon alapuló parlagfű-szennyezettségről. Az egyes településekre vonatkozó, rendszeresen felülvizsgált információk űrfelvételekből (márciustól októberig) és helyszíni felmérésekből származó adatok felhasználásával készülnek.

A térkép tájékoztatást ad a
Címkék:
 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19