Hirdetések

Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Gépi földmunka, teherfuvarozás
8244 Dörgicse, Csörgőfa utca 5.
Mórocz Imre: (06 30) 956-5122
Manikür-Pedikür-Műköröm
8243 Balatonakali, Pántlika utca 9.
Móroczné Obermayer Éva:
(06 30) 298-8940
Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...

Dörgicse Község Önkormányzata

Dörgicse község gazdasági és pénzügyi helyzete (2010. szeptember 3.)

Az ÁHT. 50/A. § (4) bekezdése alapján az alábbi jelentést teszem közzé Dörgicse község gazdasági és pénzügyi helyzetéről:

I. A község jelenlegi pénzügyi helyzete

1./ 2010. évi bevételek forrásonként

- intézményi működési bevételek: 110 e Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevételei: 15.583 e Ft
- felhalmozási, tőkejellegű bevételek: 2.176 e Ft
- támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: 11.143 e Ft
- hitelek, értékpapírok, egyéb bevételek: 12.575 e Ft
Bevételek összesen: 41.587 e Ft

 

2./ 2010 évi működési kiadások

- személyi kiadások: 3.911 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 854 e Ft
- dologi kiadások: 4.380 e Ft
- egyéb folyó kiadások: 1.021 e Ft
- pénzeszköz átadás és támogatás: 10.741 e Ft
- értékpapírok kiadásai, egyéb kiadások: 8.848 e Ft
Működési kiadások összesen: 29.755 e Ft

 

3./ 2010. évi felújítási, felhalmozási kiadások

- régi ÁFÉSZ-bolt felújítása: 14.923 e Ft
- útfelújítás: 705 e Ft
- ravatalozó felújítása: 135 e Ft
- számítógép vásárlás: 137 e Ft
- ELMIB részvényvásárlás: 188e Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 16.088 e Ft


4./ Kiadások összesen: 45.843 e Ft

 

5./ Jelenlegi pénzkészlet: 1.497 e Ft

 

II. A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

1./ Működési kiadásaink 30 %-át a következő kötelezettségek terhelik:
- Intézményfenntartó Társulás támogatása
- Körjegyzőség támogatása
- Védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet támogatása
- Közalapítvány, egyházak, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, polgári védelem
- tagsági díjak (Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás, Balatoni Szövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége)

2./ Az önkormányzati telkek közművesítésére 2006. évben 41.011 e Ft refinanszírozott célhitelt, 2007. évben pedig 12.024 e Ft ÖKIF-hitelt vett fel.

3./ A felvett hitelek törlesztő részletei több éves kötelezettségek, melyek a következők szerint alakulnak:
refinanszírozott célhitel: a 2010. évi törlesztő részlet: 2.280 e Ft, 2011-2026. években évi 2.280 e Ft, 2026. évben 541 e Ft.
ÖKIF-hitel: 2010. évi törlesztő részlet: 659 e Ft, 2011-2026. években évi 659e Ft, 2027. évben: 494 e Ft.

III. Egyszerűsített mérleg  (adatok ezer forintban)

befektetett eszközök összesen: 707.670
- immateriális javak: 7.628
- tárgyi eszközök: 520.477
-  befektetett pénzügyi eszközök: 2.034
- üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 177.531
forgóeszközök összesen: 71.873
- készletek: -
- követelések: 1.244
- értékpapírok: 54.768
- pénzeszközök: 1.497
- egyéb aktív pénzügyi elszámolások: 14.364
eszközök összesen:  779.543

saját tőke összesen: 712.272
- induló tőke: 3.306
- tőkeváltozások: 708.966
tartalékok összesen: 2.559
- költségvetési tartalékok: 2.559
- válllakozási tartalékok: -
kötelezettségek összesen: 64.712
- hosszú lejáratú kötelezettségek: 45.260
- rövid lejáratú kötelezettségek: 1.469
- egyéb passzív elszámolások: 17.983
források összesen. 779.543

 

Kis-Pál Miklós
polgármester

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19