Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...
Manikür-Pedikür-Műköröm
8243 Balatonakali, Pántlika utca 9.
Móroczné Obermayer Éva:
(06 30) 298-8940

Dörgicse Község Önkormányzata

Dörgicse község gazdasági és pénzügyi helyzete (2010. szeptember 3.)

Az ÁHT. 50/A. § (4) bekezdése alapján az alábbi jelentést teszem közzé Dörgicse község gazdasági és pénzügyi helyzetéről:

I. A község jelenlegi pénzügyi helyzete

1./ 2010. évi bevételek forrásonként

- intézményi működési bevételek: 110 e Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevételei: 15.583 e Ft
- felhalmozási, tőkejellegű bevételek: 2.176 e Ft
- támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: 11.143 e Ft
- hitelek, értékpapírok, egyéb bevételek: 12.575 e Ft
Bevételek összesen: 41.587 e Ft

 

2./ 2010 évi működési kiadások

- személyi kiadások: 3.911 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 854 e Ft
- dologi kiadások: 4.380 e Ft
- egyéb folyó kiadások: 1.021 e Ft
- pénzeszköz átadás és támogatás: 10.741 e Ft
- értékpapírok kiadásai, egyéb kiadások: 8.848 e Ft
Működési kiadások összesen: 29.755 e Ft

 

3./ 2010. évi felújítási, felhalmozási kiadások

- régi ÁFÉSZ-bolt felújítása: 14.923 e Ft
- útfelújítás: 705 e Ft
- ravatalozó felújítása: 135 e Ft
- számítógép vásárlás: 137 e Ft
- ELMIB részvényvásárlás: 188e Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 16.088 e Ft


4./ Kiadások összesen: 45.843 e Ft

 

5./ Jelenlegi pénzkészlet: 1.497 e Ft

 

II. A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

1./ Működési kiadásaink 30 %-át a következő kötelezettségek terhelik:
- Intézményfenntartó Társulás támogatása
- Körjegyzőség támogatása
- Védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet támogatása
- Közalapítvány, egyházak, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, polgári védelem
- tagsági díjak (Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás, Balatoni Szövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége)

2./ Az önkormányzati telkek közművesítésére 2006. évben 41.011 e Ft refinanszírozott célhitelt, 2007. évben pedig 12.024 e Ft ÖKIF-hitelt vett fel.

3./ A felvett hitelek törlesztő részletei több éves kötelezettségek, melyek a következők szerint alakulnak:
refinanszírozott célhitel: a 2010. évi törlesztő részlet: 2.280 e Ft, 2011-2026. években évi 2.280 e Ft, 2026. évben 541 e Ft.
ÖKIF-hitel: 2010. évi törlesztő részlet: 659 e Ft, 2011-2026. években évi 659e Ft, 2027. évben: 494 e Ft.

III. Egyszerűsített mérleg  (adatok ezer forintban)

befektetett eszközök összesen: 707.670
- immateriális javak: 7.628
- tárgyi eszközök: 520.477
-  befektetett pénzügyi eszközök: 2.034
- üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 177.531
forgóeszközök összesen: 71.873
- készletek: -
- követelések: 1.244
- értékpapírok: 54.768
- pénzeszközök: 1.497
- egyéb aktív pénzügyi elszámolások: 14.364
eszközök összesen:  779.543

saját tőke összesen: 712.272
- induló tőke: 3.306
- tőkeváltozások: 708.966
tartalékok összesen: 2.559
- költségvetési tartalékok: 2.559
- válllakozási tartalékok: -
kötelezettségek összesen: 64.712
- hosszú lejáratú kötelezettségek: 45.260
- rövid lejáratú kötelezettségek: 1.469
- egyéb passzív elszámolások: 17.983
források összesen. 779.543

 

Kis-Pál Miklós
polgármester

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19