Őstermelői igazolványok érvényesítése Nyomtatás
2016. január 20., szerda 21:15

A területileg illetékes falugazdász, Szili Zsófia őstermelői igazolványok érvényesítésére 2016. január 22-én (pénteken) 11:30 és 12:30 óra között fogadóórát tart a Faluházban.

2016-tól az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés (kiállítás, érvényesítés és módosítás) csak személyesen intézhető. Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

Személyes iratok:

 • - személyi igazolvány
 • - lakcímkártya<
 • - adóazonosító jel
 • - adószám
 • - MVH-s regisztrációs szám
 • - kistermelői engedély
 • - családi gazdaság nyilvántartási szám

 

Növénytermesztés esetén saját gazdaság adatai:

 • - tulajdoni vagy földhasználati lapok (minden használatban levő területről, amennyiben konyhakert az ingatlan tulajdon lapja szükséges)
 • - haszonbérleti szerződés
 • - szívességi földhasználati szerződés
 • - vadon gyűjthető termékek érvényes gyűjtési engedélye
 • - termékfeldolgozás adatai
 • - a termés tervezett mennyisége (kg-ban megadva)

 

Állattenyésztés esetén saját gazdaság adatai:

 • - állattartásra alkalmas épület pontos címe (hrsz. tulajdoni lappal)
 • - az épület területi adatai (m2)
 • - férőhely szám
 • - eladásra szánt állat mennyisége
 • - állatok nyilvántartási száma