Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Manikür-Pedikür-Műköröm
8243 Balatonakali, Pántlika utca 9.
Móroczné Obermayer Éva:
(06 30) 298-8940
Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...

Dörgicse Község Önkormányzata

Támogatás borászati gépek beszerzéséhez!
2012. május 07., hétfő 14:33

A 2012/2013. borpiaci évben is igényelhető vissza nem térítendő támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét- hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

 

A támogatás feltételeit a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szabályozza. A támogatási kérelmeket majd csak 2012. október 16. - december 17. közötti időszakban lehet benyújtani, azonban a beruházásokat már meg lehet kezdeni. A támogatási kérelemben olyan gépekre igényelhető a támogatás, amelyeket a gazdálkodó 2012. március 1-jét követően vásárolt meg, a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében kifizette és a megvásárolt gépet üzembe helyezte.

Támogatás kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a szőlőből készült termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése. A meglévő gép, vagy annak részeinek lecserélése esetén, a termelési kapacitást legalább 25%-kal kell növelni vagy a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát alapvetően kell megváltoztatni.
Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg, támogatási időszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 100 000 000 Ft lehet. Támogatást olyan borászati üzem igényelhet, amely KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősül.

A támogatás mértéke (intenzitása) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a.

A támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthető ? 2011. október 1-jétől hatályos ? borászati gépkatalógusban szereplő gépekre igényelhető, amennyiben a kérelmező a berendezést 2012. március 1-jét követően vásárolja meg és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében kifizeti. A gépeket legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig üzembe kell helyezni. Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely esetében a gyártás napja és a támogatási kérelem benyújtása között 2 évnél hosszabb idő telt el.

Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe:
a gép üzemeltetésének helye a Magyarország területén van;
a gépet a támogatási döntés közlésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;
az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén, az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően ? a bejelentés alapjául szolgáló eseményt igazoló dokumentumokat mellékelve ? saját forrásból a hatályos gépkatalógusban szereplő, azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező új gépre le kell cserélni;
a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal.

Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki vagy amely:
a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;
az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel;
nem rendelkezik a számla teljesítésének időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
a támogatási kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;
az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgő adóraktári engedéllyel;
bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;
jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben nem tett eleget a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008 (IX. 16.) FVM rendelet 8. §-ban meghatározott feltételnek.

A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó vételára képezheti, amelyet a gép vásárlásáról a kérelmező nevére kiállított, pénzügyileg rendezett olyan számla igazol, amelyet 2012. március 1-jét követően állítottak ki. A támogatás alapjául a számlán szereplő nettó vételár vagy a gépkatalógusban szereplő gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.
Amennyiben a gépvásárlás alkalmával kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény formai vagy tartalmi előírásainak, az az elszámoláshoz nem fogadható el.
A támogatási kérelemben kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással a támogatási kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített kiadások számolhatóak el. Csereszerződéses ? ún. ?kompenzációs? ? számlák, számlaösszegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának alapjául. Az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.
A támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2013. október 15-e.
A támogatás igénybevételéhez szükséges - a 2012/2013. borpiaci évben alkalmazandó - nyomtatványokat az MVH a támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőzően közleményben teszi közzé. ? olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19