Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Befőzde
Házilag eltett lekvár, befőtt, szörp, savanyúság, csatni, ételízesítő kapható közvetlenül a kistermelőtől.
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162

Dörgicse Község Önkormányzata

46/2011. (IX. 15.) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézménye 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait az 1/2011. (III. 1.) rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

bevételek főösszege: 24.144 125.285 62.507 49,9
kiadások főösszege: 124.144 125.285 61.725 49,3

3. Bevételek:
Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételi előirányzatait és első félévi teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az 1. sz. melléklet, címenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások:
Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi kiadási előirányzatait és első félévi teljesítési adatait kiadási jogcím szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi mőködési, fenntartási kiadási előirányzatait és első félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások: 72.365 73.506 26.116 35,5
Ebből: - személyi kiadások: 21.087 21.087 7.420 35,2
- munkaadói járulék: 5.146 5.146 1.815 35,3
- dologi kiadások: 12.659 12.659 4.829 38,1
- speciális célú támogatások: 30.473 30.473 10.608 34,8
- tartalék: 3.000 4.141 -
- függő kiadások: - - 1.444

A működési kiadások előirányzatait és 2011. első félévi teljesítését kiemelt előirányzatonként és címenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. A felújítási és felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatainak és első félévi teljesítésének alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:
Felújítási és felhalmozási kiadások: 51.779 51.779 35.609 68,8
Ebből:
- beruházások: 6.875 6.875 2.716 39,5
- felújítások: 19.150 19.150 813 4,2
- felhalm. célú pénzeszk. átadás: - - 151 -
- értékpapír kiadás, részv: 25.754 25.754 31.929 124,0

A felújítási és felhalmozási kiadásokat címenként az 5. számú, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait és első félévi teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

9. A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:
A Képviselő-testület a tartalék alakulását az alábbiak alapján hagyja jóvá:
Tartalék: 3.000 4.141 - -
Ebből:
- általános tartalék: 3.000 4.141 - -

Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a működési, felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.

10. A 2011. első félévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett. A korábban és a tárgyidőszakban keletkezett többletet, illetve átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket a Képviselő-testület államilag garantált Discont kincstárjegyek, valamint valamint tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyek vásárlására hasznosítja.

 

Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19