Hirdetések

Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Dörgicsei Borház
8244 Dörgicse, Fő utca 26.
további információ...

Sárffy Uradalmi Vendégház
Szállás és tradicionális ételek 2-6 fős lakosztályokban kényelmes elhelyezéssel
8244 Dörgicse, Diófa utca 14.
sarffyhaz.hu

Dörgicse Község Önkormányzata

46/2011. (IX. 15.) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézménye 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait az 1/2011. (III. 1.) rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

bevételek főösszege: 24.144 125.285 62.507 49,9
kiadások főösszege: 124.144 125.285 61.725 49,3

3. Bevételek:
Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételi előirányzatait és első félévi teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az 1. sz. melléklet, címenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások:
Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi kiadási előirányzatait és első félévi teljesítési adatait kiadási jogcím szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi mőködési, fenntartási kiadási előirányzatait és első félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások: 72.365 73.506 26.116 35,5
Ebből: - személyi kiadások: 21.087 21.087 7.420 35,2
- munkaadói járulék: 5.146 5.146 1.815 35,3
- dologi kiadások: 12.659 12.659 4.829 38,1
- speciális célú támogatások: 30.473 30.473 10.608 34,8
- tartalék: 3.000 4.141 -
- függő kiadások: - - 1.444

A működési kiadások előirányzatait és 2011. első félévi teljesítését kiemelt előirányzatonként és címenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. A felújítási és felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatainak és első félévi teljesítésének alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:
Felújítási és felhalmozási kiadások: 51.779 51.779 35.609 68,8
Ebből:
- beruházások: 6.875 6.875 2.716 39,5
- felújítások: 19.150 19.150 813 4,2
- felhalm. célú pénzeszk. átadás: - - 151 -
- értékpapír kiadás, részv: 25.754 25.754 31.929 124,0

A felújítási és felhalmozási kiadásokat címenként az 5. számú, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait és első félévi teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

9. A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:
A Képviselő-testület a tartalék alakulását az alábbiak alapján hagyja jóvá:
Tartalék: 3.000 4.141 - -
Ebből:
- általános tartalék: 3.000 4.141 - -

Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a működési, felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.

10. A 2011. első félévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett. A korábban és a tárgyidőszakban keletkezett többletet, illetve átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket a Képviselő-testület államilag garantált Discont kincstárjegyek, valamint valamint tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyek vásárlására hasznosítja.

 

Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19