Hirdetések

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Sárffy Uradalmi Vendégház
Szállás és tradicionális ételek 2-6 fős lakosztályokban kényelmes elhelyezéssel
8244 Dörgicse, Diófa utca 14.
sarffyhaz.hu
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...

Dörgicse Község Önkormányzata

4/2011. (II. 11.) számú határozat

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni a ?Dörgicséért? Közalapítvány Kuratóriuma korábbi tagjainak, eddig végzett áldozatos munkáját. A Képviselő-testület a Közalapítvány Alapító Okiratának 6. pontját a következőben hagyja jóvá:

?6. A Közalapítvány szervei:
A Közalapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium, mely az alább felsorolt 8 (nyolc) tagból áll:

Elnök: Dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A.)
Titkár: Somosi Istvánné (8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 11.)
Tagok: Biacs Tamásné dr. ( 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7.)
Király Lászlóné ( 8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 9.)
Kis-Pál Miklós ( 8244 Dörgicse, Vadkert u. 1.)
Polónyi László ( 1133 Budapest, Pannónia u. 110. IX./58.)
Szini Erzsébet ( 8244 Dörgicse, F? u. 57.)
Veszely Ferenc ( 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.)

Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Töröcskei László ( 1026 Budapest, Guyon R. u. 12.)
Csizmadia Istvánné (8244 Dörgicse, Csicsói u. 10.)
Riczinger József ( 8244 Dörgicse, Fő u. 43.)

A Kuratórium jogosult és köteles a Közalapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára.
A Kuratórium felelős a Közalapítvány céljaira rendelt vagyon hatékony működtetéséért, így feladata mindent megtenni annak Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak a Közalapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány gazdálkodásáról, dologi és adminisztratív feltételeinek biztosításáról.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata az irányadó.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 (egy) alkalommal tartja.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha az Elnökön, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt és őt helyettesítő kuratóriumi tagon kívül még 4 (négy) kuratóriumi tag jelen van.
A Kuratórium elnökét az alapító bízza meg 2 ( kettő) évi időtartamra.
Az Elnök e tisztséget társadalmi munkában látja el.
A Kuratórium többi tagját is az Alapító kéri fel, társadalmi szervezetek, intézmények képviselőiből, közmegbecsülésnek örvendő, elismert személyiségekből.
A Kuratórium valamennyi tagja társadalmi munkában látja el tevékenységét.

A kuratórium elnöke:
Vezeti a kuratórium üléseit.
A Közalapítvány működésével kapcsolatos képviseleti tevékenységet ellátja.
Képviseleti és aláírási joggal rendelkezik a Közalapítvány ügyeiben.
Harmadik személyekkel szemben kizárólagosan képviseli a Közalapítványt.
Feladatait társadalmi munkában látja el.

A kuratórium titkára:
A Közalapítvány operatív ügyintézője, melynek során fő feladata:
- előkészíti és összehívja a Kuratóriumi üléseit, konkrét, érdemi javaslatokat tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
- jegyzőkönyvezi és nyilvántartja a Kuratórium határozatait, végrehajtja a határozatokat és arról beszámol az ülésen.

Ellenőrző Bizottság:
Az Ellenőrző Bizottság évente vizsgálja a Kuratórium ( kezelőszervezet) tevékenységét és erről írásban tájékoztatja az Alapítót.?

 

A Képviselő-testület a A Közalapítvány vagyona című 7. pontot változatlanul hagyja kivéve az aláírásra és utalványozásra jogosultakat, ami a következőkre változik:

? Aláírásra és utalványozásra jogosultak:
Dr. Demján Ildikó elnök
Somosi Istvánné titkár
Király Lászlóné kuratóriumi tag.?

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester, Cseh Jen?né körjegyző
Határidő: 2011. március 31.

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19