Hirdetések

Pántlika Porta
Egész évben nyitva tartó étterem várja a finom házias ízek kedvelőit.
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
további információ...

Házi kecskesajt, kecsketej, joghurt és kefír
8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.
Deák Attila: (06 30) 954-8448
további információ...
Német nyelvoktatás
Alapfoktól felsőfokig, társalgási, illetve szaknyelvet is
8244 Dörgicse, Fő utca 77.
Pápai Annamária: (06 30) 962-1162
további információ...
Pántlika Pincészet
Kóstolja meg saját készítésű borainkat!
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
www.pantlikapinceszet.hu

Manikür-Pedikür-Műköröm
8243 Balatonakali, Pántlika utca 9.
Móroczné Obermayer Éva:
(06 30) 298-8940

Dörgicse Község Önkormányzata

4/2011. (II. 11.) számú határozat

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni a ?Dörgicséért? Közalapítvány Kuratóriuma korábbi tagjainak, eddig végzett áldozatos munkáját. A Képviselő-testület a Közalapítvány Alapító Okiratának 6. pontját a következőben hagyja jóvá:

?6. A Közalapítvány szervei:
A Közalapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium, mely az alább felsorolt 8 (nyolc) tagból áll:

Elnök: Dr. Demján Ildikó (1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A.)
Titkár: Somosi Istvánné (8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 11.)
Tagok: Biacs Tamásné dr. ( 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7.)
Király Lászlóné ( 8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 9.)
Kis-Pál Miklós ( 8244 Dörgicse, Vadkert u. 1.)
Polónyi László ( 1133 Budapest, Pannónia u. 110. IX./58.)
Szini Erzsébet ( 8244 Dörgicse, F? u. 57.)
Veszely Ferenc ( 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.)

Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Töröcskei László ( 1026 Budapest, Guyon R. u. 12.)
Csizmadia Istvánné (8244 Dörgicse, Csicsói u. 10.)
Riczinger József ( 8244 Dörgicse, Fő u. 43.)

A Kuratórium jogosult és köteles a Közalapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára.
A Kuratórium felelős a Közalapítvány céljaira rendelt vagyon hatékony működtetéséért, így feladata mindent megtenni annak Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak a Közalapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány gazdálkodásáról, dologi és adminisztratív feltételeinek biztosításáról.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata az irányadó.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 (egy) alkalommal tartja.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha az Elnökön, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt és őt helyettesítő kuratóriumi tagon kívül még 4 (négy) kuratóriumi tag jelen van.
A Kuratórium elnökét az alapító bízza meg 2 ( kettő) évi időtartamra.
Az Elnök e tisztséget társadalmi munkában látja el.
A Kuratórium többi tagját is az Alapító kéri fel, társadalmi szervezetek, intézmények képviselőiből, közmegbecsülésnek örvendő, elismert személyiségekből.
A Kuratórium valamennyi tagja társadalmi munkában látja el tevékenységét.

A kuratórium elnöke:
Vezeti a kuratórium üléseit.
A Közalapítvány működésével kapcsolatos képviseleti tevékenységet ellátja.
Képviseleti és aláírási joggal rendelkezik a Közalapítvány ügyeiben.
Harmadik személyekkel szemben kizárólagosan képviseli a Közalapítványt.
Feladatait társadalmi munkában látja el.

A kuratórium titkára:
A Közalapítvány operatív ügyintézője, melynek során fő feladata:
- előkészíti és összehívja a Kuratóriumi üléseit, konkrét, érdemi javaslatokat tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
- jegyzőkönyvezi és nyilvántartja a Kuratórium határozatait, végrehajtja a határozatokat és arról beszámol az ülésen.

Ellenőrző Bizottság:
Az Ellenőrző Bizottság évente vizsgálja a Kuratórium ( kezelőszervezet) tevékenységét és erről írásban tájékoztatja az Alapítót.?

 

A Képviselő-testület a A Közalapítvány vagyona című 7. pontot változatlanul hagyja kivéve az aláírásra és utalványozásra jogosultakat, ami a következőkre változik:

? Aláírásra és utalványozásra jogosultak:
Dr. Demján Ildikó elnök
Somosi Istvánné titkár
Király Lászlóné kuratóriumi tag.?

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, és a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester, Cseh Jen?né körjegyző
Határidő: 2011. március 31.

 


Támogassa adója 1 %-ával a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
>Adószám: 19380764-1-19

Dörgicse Sportegyesület
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Nyrt.
11748069-20028352
Adószám: 19380764-1-19
Mérkőzések időpontjai és erdemények

Dörgicséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11748069-20016344
Adószám: 18916199-1-19